وب سایت تخصصی مهندسی ابزاردقیق


وقتی که اولین شغل خود را به عنوان مهندس ابزاردقیق شروع کردم، خیلی زود مسئولیت تهیه دیتاشیت ها و دیگر مدارک فنی یک پروژه عظیم طراحی پالایشگاه گاز به من داده شد.

در آن زمان با یک اقیانوس از جزئیات و نکات فنی مواجه بودم و مشابه قانون 5 ثانیه مل رابینز داخل این اقیانوس ژرف شیرجه زدم و شروع به شنا کردم.

ترسناک بود اما خیلی زود یک شناگر ماهر شدم.

یک دفترچه یاداشت و یک زونکن چاق آبی رنگ برای جمع آوری آموخته هایم داشتم.

آنها برای من مانند یک قایق کوچک در آن اقیانوس و بطور باورنکردنی مفید، قابل اطمینان و باعث صرفه جویی در زمان بودند.

برای کمک به سیاره زمین، آنها را تبدیل به نسخه های الکترونیکی کردم تا از استفاده از کاغذ اجتناب کنم اما زمانی که به شرکت دیگری رفتم آنها را از دست دادم.

اینست پدیا را ایجاد کردم تا در هرزمان و هرمکانی به آن دانش مفید دسترسی داشته باشم و از آن مهم تر بتوانم با دیگران به اشتراک بگذارم.

فقط لازم است بجای اینکه زونکن آبییم را حمل کنم، تلفن همراه هوشمندم را از جیبم بیرون آورم.

اینست پدیا می تواند به شما در پیدا کردن سریع اطلاعات کاربردی و مفید، همراه با جزئیات فنی ضروری در زمینه تجهیزات ابزاردقیق کمک کند.

اطلاعات فنی چکیده و خلاصه این وب سایت می تواند نیاز شما را برای طراحی، تهیه مدارک فنی پروژه، ارزیابی فنی مناقصه، خرید، نصب و تعمیر برآورده کند.

باعث افتخار تیم اینست پدیا است اگر اجازه دهید به عنوان یک قایق کوچک شما را به کشتی کروز خود در اقیانوس مهندسی ابزاردقیق برساند.