وب سایت تخصصی مهندسی ابزاردقیق

استخدام

Jobs@instpedia.com :ایمیل

استخدام موثر و مفید می تواند در بدست آوردن بازده بالاتر به شرکت شما کمک کند.

شما می توانید با ثبت آگهی و اعلان موقعیت های شغلی شرکت خود در صفحه استخدام اینست پدیا در وقت و انرژی صرفه جویی کرده و کارمندان شایسته خود را از میان مخاطبان حرفه ای و متخصص اینست پدیا پیدا کنید.